Obec Mladý Smolivec

Setkání důchodců 7. 6. 2022

Setkání důchodců se v Mladém Smolivci konalo s půlročním zpožděním. Původně bylo naplánované na 7. 12. 2021, ale z důvodu koronavirových opatření se muselo setkání zrušit a přesunout na 7. 6. 2022.

Setkání jsme uspořádali v budislavické hospůdce U Křížů. Seniorů z našich obcí dorazilo něco okolo padesáti. Ale letos poprvé dorazili i naši senioři, kteří už nemohou trávit stáří v našich obcích, ale přebývají v domovech pro seniory. Místostarosta Honza Spour si všechny domovy obvolal, seniory pozval a přivezl. Dorazili naši občané ubytovaní v Žinkovech, Vlčicích či Kasejovicích. Samozřejmě, že ne všichni, ale pár se jich na nás přijelo podívat. Program byl pro naše důchodce připravený jednoduchý – vystoupily děti z MŠ ve Starém Smolivci a pak hráli Plzeňští heligonkáři. Během celého odpoledne se všichni mohli občerstvit a samozřejmě nechyběla ani teplá večeře. Okolo sedmé přestaly harmoniky hrát a tak se pomalu všichni začali chystat k domovům. Svoz i rozvoz jsme zajistili vlastními dopravními auty a tak to tentokráte měli všichni téměř až před dům.

Všem seniorům děkuji za účast a organizátorům za přípravy. Samozřejmě Křížům za vynikající obsluhu.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová