Obec Mladý Smolivec

Silnice u Červenků má nový povrch - 2019

Další investiční akcí letošního roku byla rekonstrukce komunikace v Dožicích od soch v parku k Červenkům a směrem ke kostelu

Při této rekonstrukci byla vyměněna část kanalizace, opraveny nefunkční vodovodní uzávěry a byly zrekonstruovány některé kanalizační vpusti. Zároveň rekonstrukce řešila odtok vody tak, aby voda nebyla odváděna z území, ale byla zadržována v návesní nádrži.
Jednalo se o komunikaci, kde bylo v jarních měsících a v létě uloženo vedení NN a veřejného osvětlení do země. Celková rekonstrukce komunikace stála 1 074 608,12 Kč. Jednalo se o dotovanou akci, na kterou jsme získali dotaci ve výši 523 043 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj, program Podpora rozvoje regionů, projekt Oprava místní komunikace v Dožicích. Silnici nám opravila firma ROADFIN STAVBY, s.r.o., a nyní slouží místním občanům.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová