Obec Mladý Smolivec

Sjezd rodáků v Budislavicích

U příležitosti 750. výročí založení obce proběhl v sobotu dne 20.9.2003 sjezd rodáků z Budislavic

Pořadatelství se ujal SDH Budislavice a připravil pro účastníky bohatý program.
Sjezdu se zúčastnilo 105 ze 132 pozvaných rodáků. Nejstarším žijícím rodákem Budislavic je pí.Pletánková (r.n.1904), která se ze zdravotních důvodů bohužel nemohla zúčastnit a tak nejstarší přítomný rodák byla pí.Krejčová (r.n.1914). Až ze Slovenské republiky přijel p.Smitka. Všichni rodáci dostali pamětní publikaci, pamětní talíř a pohoštění.
Úvodní proslov pronesl starosta obce p.V.Hlinka (celý projev). Po položení věnce k památníku obětí první sv.války proběhla mše, kterou sloužil vikář z Březnice.
Celou slavnost zpříjemnili hudbou Rybáři Blatná. Dále v průběhu odpoledne vystoupili žáci z Umělecké školy Nepomuk a svůj program předvedly i mažoretky z Nepomuka.
Dobře organizovaný a kvalitně připravený program večer vyvrcholil taneční zábavou v Hostinci u Křížů.

Autor článku: Blovský V.
Autor fotografií: Blovský V.