Obec Mladý Smolivec

Skládka na větve - duben 2021

Nové místo pro ukládání větví na Mladosmolivecku

Obec Mladý Smolivec získá díky dotaci OPŽP prostřednictvím Mikroregionu Nepomucko štěpkovač na větve a domácí kompostéry na bioodpad. Občané, kteří si podali žádost na kompostéry, je získají zdarma pravděpodobně do konce roku 2021. Jedná se již o třetí etapu. Kompostéry z prvních dvou etap využívají naši občané již několik let.
Štěpkovač bude sloužit k likvidaci větví z veřejných prostranství a větví uložených na nově vybudované skládce. Skládka vznikla na prostranství v Mladém Smolivci u potoka Lomnice vedle křižovatky na Dožice, je ohrazená a označená cedulí. Slouží pouze pro ukládání větví a větve sem mohou ukládat občané ze všech našich obcí. Rozhodně na tuto skládku nepatří tráva, listí nebo jiný odpad ze zahrádek. A už vůbec není určená k ukládání komunálních odpadů, plastů či jiného separovaného odpadu. Bude-li na skládku vyvážen jiný odpad, než jsou větve, bude muset být skládka monitorována.
Od dubna 2021 se nesmí větve ukládat na prostranství v Mladém Smolivci na Drahách na louku vedle Kuchařů. I zde budou umístěny zákazové cedule, prostranství bude upraveno, oploceno a bude sloužit Agrochovu Kasejovice – Smolivec a.s. jako louka.
Děkujeme občanům za kladný vztah k přírodě a věříme, že odpady budou likvidovat v souladu s platnou legislativou a vyhláškou obce.