Obec Mladý Smolivec

Slovo starosty Františka Konváře - červen 2024

Aktuální informace a komentář k dění v obci Mladý Smolivec od starosty Františka Konváře.

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
léto se k nám kvapem blíží a než se dostaví v plné parádě, máme pro vás několik skvělých zpráv.

V měsíci květnu nám byla schválená dotace na pořízení žlutých popelnic na plast. Všichni občané, kteří budou mít uhrazené poplatky za svoz odpadu, obdrží tyto popelnice na podzim letošního roku. Do té doby pokračujeme ve sběru plastů do pytlů, které jste nyní obdrželi na období od června do října. 

Další skvělou zprávou je, že se nám podařilo zajistit stavební povolení spočívající v částečné demolici a rekonstrukci stodoly ve Starém Smolivci. Po zhlédnutí této stavby statikem jsme rozhodli, že roztrhané, rozpraskané zdi a štít části stodoly směrem k novostavbě č.p.122 nebudeme opravovat s nejistým výsledkem. Raději tuto část zbouráme a vyzdíme nový štít v místě, kde je stavba v pořádku. To že části stodoly hrozí zhroucení se ví již mnoho let a bylo to také vidět na snaze zabránit zborcení štítu podepřením kůly. Rozhodnutí s tímto stavem konečně něco dělat nastalo obavou většiny zájemců o koupi novostavby, kdy se všichni vyptávali, co s touto stavbou a stavem jako vlastník budeme dělat. Že mají velké obavy o svou případně zakoupenou nemovitost. Bylo by smutné, kdybychom nic nedělali a odrazovali jsme si potencionálně nové trvalé občany, kteří jsou důležití pro udržení a rozvoj obce.

V Budislavicích jsme vyvrtali průzkumný vrt. Nyní budou následovat čerpací zkoušky, které zjistí vydatnost a kvalitu vody. Pokud bude vše v pořádku, bude následovat připojení vrtu do stávající úpravny vody, ve které zároveň proběhne částečná rekonstrukce rozvodů elektřiny a pokud to bude nutné, přibyde i nová technologie na úpravu vody.

V Radošicích již začala stavební firma s rekonstrukcí garáže u hasičárny. Také jsme ukončili výběrové řízení na dodavatele oken do kulturního domu ve Starém Smolivci s realizací na podzim letošního roku. Dále máme podepsaného zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na zasíťování stavebních pozemků ve Starém Smolivci.

Protože vcházíme do letního období, můžete se těšit na nespočet kulturních a společenských akcí v našich obcích. Červen odstartoval Dětským dnem, v druhém týdnu jsme se v Radošicích potkali s místními rodáky. 15. června se v Dožicích koná setkání důchodců, na které všechny seniory srdečně zveme. Začátek setkání proběhne v kostele sv. Michaela Archanděla, kde našim seniorům zapěje operní pěvkyně Michaela Katráková s doprovodem. Následně se setkání přesune do sálu dožické hospody, ve které k poslechu a tanci zahrají heligonky Aleše Rusňáka. 21. června pořádá Spolek místních nadšenců a přátel Budislavic besedu s bývalým elitním stíhacím letcem Československé armády panem Jaroslavem Krýdou. 28. června bude první letošní promítání letního kina v Mladém Smolivci a 29. června se uskuteční okrskové cvičení ve Starém Smolivci spojené s oslavami 130. let výročí založení sboru.

Na tyto akce vás srdečně zveme. Sledujte naše sociální sítě. Na Facebooku obce zjistíte, co se u nás dělo, děje i dít bude. Přejeme vám krásné léto.

Bavme se spolu, držme spolu a chtějme víc.

František Konvář