Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2006

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2006.

Příjmy celkem: 6,555.592,65 Kč
Výdaje celkem: 6,723.826,90 Kč
Schodek: -168.234,25 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty