Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2013

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2013.

Příjmy celkem: 12.467.263,20 Kč
Výdaje celkem: 9.693.457,30 Kč
Přebytek: 2.773.805,90 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty