Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2018

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2018.

Příjmy celkem:  16.449.846,94 Kč
Výdaje celkem:   15.332.053,19 Kč
Přebytek:   1.117.793,75 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty