Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2021

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2021.

Příjmy celkem: 19 804 715,35 Kč
Výdaje celkem:  16 521 697,89 Kč
Přebytek: 3 553 017,46 Kč

Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty.