Obec Mladý Smolivec

Sraz rodáků a přátel obce Radošice – 8. června 2024

Myšlenkou na setkání všech přátel obce Radošice jsme se zaobírali již několik let.

Ve všech okolních obcích proběhly oslavy založení. Věděli jsme, že nás ještě kulaté výročí nečeká. A tak jsme si řekli – setkání rodáků a přátel – bude hezká příležitost.

Na podzim jsem při místním zasedání oslovila naše zastupitelstvo, které nám přislíbilo pomoci. Po novém roce jsme se začali scházet a s námi paní místostarostka Jana Karlíková. Moc nám pomáhala a dávala našim přáním a myšlenkám smysl a řád. V březnu již byly pozvánky v místních novinách i v širokém okolí. A také ve všech radošických rodinách s tím, že si každý může pozvat své příbuzné a přátele. Také jsme se snažili sehnat co nejvíce kontaktů na lidi, kteří zde dříve žili. Sbírali jsme fotografie po celé obci, které jsme poté na obecním úřadě naskenovali. Vznikla tak krásná alba, která můžeme doplňovat, a budou památkou i pro budoucí generace. Velkým úkolem byla brožura, které se ujala Míša Kálaziová roz. Šímová s pomocí Aničky Fialové. V šibeničním termínu vznikla krásná kniha o historii a současnosti Radošic.

Několik týdnů před naší akcí bylo hodně deštivých, ale nám sv. Medard toto setkání požehnal a počasí bylo přímo ukázkové. Byli jsme nervózní, zda vše dopadne tak, jak jsme naplánovali. V sobotu jsme se všichni sešli ve 13. hodin na návsi u kapličky sv. Anny. Nejdříve všechny přivítal starosta pan František Konvář. Poté promluvil místní rodák pan František Šmolík a seznámil přítomné s celým programem. Místní hasiči položili věnec k pomníku padlých, proběhlo také společné fotografování. Poté nás svým vystoupením potěšily Bělčické mažoretky. Následně jsme se všichni přesunuli k místní hospůdce, kde byly na stolech připraveny sladkosti a jednohubky. Lidé mohli ochutnat také občerstvení formou cateringu. O další občerstvení a náš pitný režim se skvěle postarala celá rodina Fialova. Všichni si měli stále co povídat. V 15. hodin jsme si mohli zazpívat se skvělým lidovým souborem Pšeničky. Poté místní hasiči předvedli ukázku zásahu se starou ruční stříkačkou, což někteří přítomní viděli poprvé v životě. Radošické historické hasičské stříkačky si mohli všichni prohlédnout na hřišti vedle hospůdky.

Také děti měly v průběhu celého odpoledne o zábavu postaráno díky skákacímu hradu, mohly se občerstvit také cukrovou vatou nebo párkem v rohlíku. Od 17. hodiny nám až do pozdních hodin vyhrávala kapela pana Velíška. Bylo teplo, příjemně se sedělo, lidé si povídali, tancovali a čas rychle utíkal.

Byli jsme moc rádi, že účast byla veliká a největší odměnou pro nás bylo vidět tu velkou radost v očích lidí, kteří měli možnost se navzájem setkat. Vždyť, někteří se neviděli desítky let. Úžasné také bylo, že se do pomoci s přípravou této akce zapojila téměř celá vesnice. To vše značí, že má smysl takové akce pořádat. Není možné zde všechny jmenovat, ale touto cestou všem ze srdce děkuji. Byla to super akce!

Autor článku: Fenclová Jitka
Autor fotografií: Veronika Vonášková