Obec Mladý Smolivec

Turnaj v mariáši v Budislavicích

5. turnaj XXI. ročníku Menox ligy v nemíchaném licitovaném mariáši proběhl 19.5.2007 v budislavickém hostinci U Křížů

Budislavice a Český svaz mariáše V. turnaj XXI. ročníku Memox ligy v nemíchaném licitovaném mariáši. Klání, kterého se zúčastnilo 87 hráčů, probíhalo ve společenském sále Agrochovu a.s. v Kasejovicích. Turnaj probíhal ve dvou tříhodinových kolech. Mezi hráči nechyběly ani 4 ženy a nevedly si vůbec špatně. První cenu a největší pohár si totiž odnesla Gabriela Ellignerová z Prahy, druhý byl Kamil Muniva a třetí Zdeněk Liška. V hodnocení družstev si nejlépe vedlo družstvo Myšoci Praha před Meskalitem Praha a AC.Šárka Plzeň.
Marie Křížová z KPŽE Budislavice skončila na 14.místě.
Pořadatelé děkují MS Smrčina Životice, Strom Praha a.s., Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s., Haas Chanovice a.s. a další, za podporu při zajištění cen.

Autor článku: Blovský V.
Autor fotografií: Blovský V.