Obec Mladý Smolivec

Vánoční besídka v Mateřské škole ve Starém Smolivci 2019

Rodiče, prarodiče, příbuzní, sourozenci a ostatní hosté se přišli podívat na děti do Mateřské školy ve Starém Smolivci.

Vánoční besídku připravily spolu s dětmi paní učitelky v úterý 17.12.2019. Při této příležitosti si mohli všichni přítomní prohlédnout nové kotle včetně úpravy kotelny. Výměnu zdroje vytápění spojenou se stavební úpravou skladu a kotelny v Mateřské škole ve Starém Smolivci jsme mohli provést díky pomoci Plzeňského kraje, který na ní přispěl částkou 500 tis. Kč. Po prohlídce kotelny si rodiče a ostatní mohli na vánočním jarmarku zakoupit vánoční výrobky maminek a zaměstnankyň školky. Výtěžek z jarmarku bude jako každý rok použitý na výlety dětí a vakoverku v plzeňské ZOO, kterou školka sponzoruje. V půl čtvrté přišly na řadu děti se svým krásným vánočním vystoupením. Přednášely básničky, zpívaly písničky, hrály na flétničky a za vše byly odměněny potleskem svých nejbližších. Na závěr děti rozdaly rodičům vyrobené dárečky. A protože byly celý rok hodné, Ježíšek jim nadělil krásné dárečky. A to hlavně díky sponzorům, kterým patří velké poděkování. Poděkování patří také všem z MŠ za krásnou vánoční atmosféru.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová