Obec Mladý Smolivec

Vánoční muzicírování v Budislavicích 6. 1. 2022

Již 18. ročník muzicírování proběhl na svátek Tří králů v budislavickém kostele sv. Jiljí společně s navazujícím tradičním sousedským setkáním.

Dle plakátku jsme se mohli těšit na koncert pěveckého sboru z Nepomuku s varhanním doprovodem a Prácheňských trubačů z Písku, ti se se však z důvodu nemoci nakonec nemohli zúčastnit. A tak hlavní organizátor akce Martin Kulíšek přivítal úderem 18. hodiny všechny příchozí a představil jim pěvecký sbor Canto nepomucenum v čele se sbormistryní Janou Vopaleckou.

Hned za vchodem do kostela mohli návštěvníci přispět formou dobrovolného vstupného na tuto tradiční kulturní akci a také obdrželi program celého večera. Z něj se příchozí dozvěděli, že se mohou těšit na tříkrálový koncert, jenž byl postaven jako vyprávění příběhu z dávných dob. Příběhu, který všichni dobře známe a každoročně si jej připomínáme. Složen byl ze 14 písní, známých i těch méně známých, počínaje anglickou písní Somewhere over the rainbow a konče koledou Narodil se Kristus Pán.

Koncert se nachýlil ke svému závěru, pan Kulíšek poděkoval účinkujícím, předal jim drobné upomínkové předměty a květiny od Obce Mladý Smolivec. Poděkoval také všem návštěvníkům a pozval je na navazující sousedské setkání před kostelem. Tam již na všechny čekalo připravené občerstvení v podobě teplého svařáku, čaje, vánočky, štoly či grilovaných klobás.

Poděkování patří zajisté Martinu Kulíškovi za uspořádání dalšího úspěšného ročníku této tradiční vánoční akce a dále Hostinci U Křížů a SDH Budislavice za zajištění občerstvení na sousedském setkání.

Autor článku: Alena Spourová
Autor fotografií: Alena Spourová, František Konvář