Obec Mladý Smolivec

Vánoční zpívání v Budislavicích 2013

Letošní zpívání proběhlo 29.12.2013.

Od 14. století v kostele sv. Jiljí se budislavičtí scházejí k oslavě dnů svátečních. I o svátečních dnech Vánoc v tomto roce dvoutisícímtřináctém po narození Ježíše Krista tomu tak bylo. A opět nad stařičkým betlémem zvvučely koledy v nedělní podvečer 29.prosince. Přinesl nám je z Velkého Boru ženský pěvecký chrámový sbor Velkobor. Pod "taktovkou" paní Radky Kočí zazněly písně a koledy ze země naší i ze světa širého. A zazněla samozřejmě i ta koleda snad nejznámější: "Narodil se Kristus Pán, radujme se, z růže kvítek vykvetl nám, veselme se!". Tak jsme se radovali i veselili..... Radovali jsme se při poselství Vánoc předaném tak přepěkným zpěvem velkoborských paní a dívek, i při následujícím tradičním sousedském setkání bylo veselo.

Děkujeme všem, kdož pomohli budislavické vánoční zpívání uskutečnit a přejeme Vám všem: poselství Vánoc - poselství lásky a vlídnosti, neste si v srdcích po celý příští nový rok!

Autor článku: Martin Kulíšek
Autor fotografií: Martin Kulíšek