Obec Mladý Smolivec

Velikonoční čas nastává

Povídání paní Novotné s dětmi z mateřské školky ve Starém Smolivci na téma Masopust a Velikonoce

Jaro přichází se sluníčkem a teplem. Konec března a začátek dubna jsou časem, kdy už nám sděluje, že zima předává svou vládu jaru. Zahrady jsou plné jarních květin, začínají se zelenat louky a pole, raší listy, někdy rozkvetou i první stromy. Také naše školička se začala pomalu proměňovat. Děti vyrábí kytičky, barví vajíčka, pletou pomlázky a těší se na Velikonoce.
Naší školku 22. března navštívila paní Novotná, která nám svým povídáním více přiblížila čas od Masopustu až do Velikonoc. Vyprávěla nám o různých velikonočních zvycích: s dětmi nám ukázala vynášení smrtky, rachtání, koulení vajíčkem, různé techniky zdobení kraslic aj. Nejvíce děti zaujala hra na dudy. Na závěr jsme si společně zakoledovali:
„ Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl kopu vajíček.“

Autor článku: Šlaisová Svatava
Autor fotografií: Šlaisová Svatava