Obec Mladý Smolivec

Velikonoční dílna ve starosmolivecké školce

Ačkoli za okny ještě kralovala paní zima, v naší školce jsme se již pilně připravovali na svátky jara.

Školku jsme si postupně vyzdobili slepičkou a zajíčkem ze sena, velikonočními věnci, různě ozdobenými  kraslicemi, papírovými vajíčky, kuřátky a dalšími symboly jara. Také jsme si zaseli obilí a řeřichu a sledovali, jak nám rychle roste. S blížícími se Velikonocemi jsme se naučili velikonoční koledy, básničky a písničky a těšili se na velikonoční dílnu, co si společně s rodiči vyrobíme. Dopoledne jsme si s dětmi vyzkoušeli zdobení kraslic klovatinou a barvami.Odpoledne se díky ochotné p. Víchové mohlo i letos uskutečnit pletení pomlázek, které mělo v loňském roce veliký úspěch.Ten, kdo se chtěl naučit plést pomlázku, ten si ji za pomoci p. Víchové upletl. Na řadu přišlo i zdobení vajíček voskem, které nám ukázala p. Broučková. Díky šikovným ručičkám dětí i rodičů vznikly moc pěkné výtvory. Také nás potěšila p. Nová, která nám do školky věnovala háčkované kraslice a motýlky, kterými jsme si vyzdobili větvičky břízy.  Jsme tedy velmi rádi, že i letošní velikonoční odpoledne se vydařilo a doufáme, že již zůstane naší tradicí.
Naše poděkování patří p. Šmolíkovi za nařezání proutků, p. Víchové za trpělivost a ochotu, p. Broučkové za ukázku tradičního zdobení kraslic a p. Nové za krásné výrobky. Děkujeme.

Svatava Šlaisová
ředitelka MŠ „ U veverky“ Starý Smolivec

Autor článku: Svatava Šlaisová
Autor fotografií: Eva Kubová