Obec Mladý Smolivec

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-33053/2021-15121

Ministerstvo zemědělství vydává Oznámení o opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek

Zveřejněno: 28.5.2021
Sejmuto: 18.6.2021