Obec Mladý Smolivec

Veřejné osvětlení v Dožicích

Další část veřejného osvětlení prošla rekonstrukcí

Díky naplánované rekonstrukci sítě nízkého napětí firmou ČEZ Distribuce a. s. v obci Dožice jsme mohli i my pokračovat v rekonstrukci VO.
Jednalo se již o čtvrtou etapu v Dožicích. První etapou se rekonstruovalo Souhradí, tam však ještě nedocházelo k ukládání kabelů do země, druhá etapa byla ulice k transformátoru, třetí od hospody na konec Dožic ve směru na Mladý Smolivec. No a čtvrtá etapa, zatím nejdelší, zahrnuje rekonstrukci světel od hospody na konec obce ve směru na Nepomuk a na Čížkov. Devatenáct stávajících světel nahradilo dvacet dva světel na nových sloupech a přibyla světla, která nasvítila sochy v parku. Díky vyjednaným podmínkách s firmou ČEZ Distribuce a. s. můžeme výhodně a bez problémů při rekonstrukci nízkého napětí v obcích ukládat naše VO do země. Rekonstrukci nízkého napětí platí ČEZ, my si platíme VO.
Původní záměr rekonstrukce VO počítal nejen s pokládkou nových kabelů do země a pořízení nových sloupů VO, ale i s novými LED světly. Protože ale bude v letošním roce vypsán dotační titul na výměnu světel, chceme podat žádost a světla vyměnit v celé obci. Proto jsme zatím na sloupy osadili světla původní. Kompletní rekonstrukci provedla firma F + V ELEKTRO spol. s r.o. Celková rekonstrukce této etapy stála Obec Mladý Smolivec celkem 975 tis. Kč včetně DPH, příjem za zábor veřejného prostranství činil celkem 453 tis. Kč a za věcná břemena obdržíme cca 180 tis. Kč. Tzn., že za rekonstrukci ve finále uhradíme 342 tis. Kč. Vše financujeme z našeho rozpočtu bez dotace. Nejedná se o malou investici, ale z vesnic mizí tímto nevzhledné sloupy a kabely a určitě dokážeme i některá místa tímto počinem nasvítit lépe.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová