Obec Mladý Smolivec

Veřejné osvětlení v Mladém Smolivci - 2019

Další obec má část elektriky a veřejného osvětlení v zemi

Jednou z posledních investičních akcí letošního roku byla rekonstrukce veřejného osvětlení v Mladém Smolivci. Díky plánové akci, pokládky kabelů nízkého napětí firmou ČEZ Distribuce, a.s., jsme uložili do země i rozvody veřejného osvětlení. A protože zmizely i betonové sloupy, lampy jsme umístili na sloupy nové, kovové. Rekonstrukcí veřejného osvětlení prošla v Mladém Smolivci část od bytovek až k obchodu a část na Drahách. Rekonstrukci pro nás prováděla firma F + V ELEKTRO, spol. s.r.o., a zaplatili jsme celkem 1 015 573,44 Kč. Tyto investice nejsou dotované, přesto se nám část financí vrátí díky poplatkům za zábor veřejného prostranství při rekonstrukci, což v Mladém Smolivci bylo 260 140 Kč, a část peněz získáme díky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky, což činí asi 181 tis. Kč. Díky rekonstrukci můžeme některá místa nasvítit lépe, protože si sami vybíráme umístění sloupů a nejsme závislí na sloupech ČEZu. Někde však může nějaké místo zůstat osvětlené méně, to se jedná spíše o příjezdové cesty k nemovitostem či prostory soukromé. Naším posláním je však svítit na veřejné komunikace a veřejná prostranství.
Příští rok budeme ještě světla v našich obcích přidávat, protože se některé části našich obcí nově obydlují a místa, kde dříve nebylo nutné svítit, protože tam nikdo nebydlel, je nutné nyní nasvítit. Světel bychom měli mít dostatek. Do Dožic se příští rok plánuje nové LED osvětlení a na doplnění v jiných částech se tak použijí světla z Dožic, protože jsou ještě funkční. Osvědčí-li se LED osvětlení, bude se postupně měnit všude.
Další novinkou bude v příštím roce aplikace na našem webu, kde bude umístěn pasport veřejného osvětlení a občané budou moci díky této aplikaci hlásit závady na veřejném osvětlení online.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová