Obec Mladý Smolivec

Vítání občánků 2. 12. 2023

V sobotu 2. 12. 2023 jsme do naší obce vítali nové občánky.

Fotografie z vítání občánků 2023.


Autor fotografií: Luděk Blovský