Obec Mladý Smolivec

Vítání občánků 2011

V sobotu 9. července 2011 proběhlo slavnostní přivítání nových občánků všech částí obce Mladý Smolivec.

Od posledního vítání se za 13 měsíců u nás narodilo 9 nových občánků v našich pěti obcích. Pět chlapečků Filip a Jan Markovi, Pavel Šmíd nejmladší, Erik Vilhelm, Vašík Šipula a čtyři děvčata Klára Šimšová, Adéla Zajícová, Nela Šmolíková, Lýdie Janoušková. Vítání občánků se konalo v zasedací místnosti na Obecním úřadě v Mladém Smolivci a na slavnost dorazilo 7 dětí z devíti pozvaných. Samozřejmě dětičky dorazily v náručí svých rodičů a doprovodu babiček, dědečků, prababiček a pradědečků, sourozenců, strýčků a tetiček. Asi po čtyřiceti letech se nám zdařilo přivítat i dvojčátka a to Honzíka a Filípka Markových z Dožic. Celým obřadem nás provázela paní Vladislava Růtová. Nejprve nám přednesly děti z MŠ připravené básničky a za doprovodu Svatavy Šlaisové na harmoniku zazpívaly písničky Po slavnostním přivítání občánků následovalo předání dárečků a kytiček od obecního úřadu a nechyběl ani přípitek na zdraví našich dětí a tradiční focení ratolestí v kolébce.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Václav Blovský