Obec Mladý Smolivec

Volba nového výboru SDH Dožice 4.1.2020

V sobotu se v Dožickém klubu sešla většina členů místního SDH na výroční valné hromadě

Ještě před samotnou schůzí přišlo poděkování těm nejmladším hasičům a hasičkám, kteří na okrskových cvičeních úspěšně Dožice reprezentují a jsou slibnou budoucností dožického sboru.
Poté již členové stávajícího výboru, po minutě ticha k uctění památky již nežijících bývalých hasičů, přečetli jednotlivé zprávy ze svých oborů – činnost v roce 2019, hospodaření a stav konta, plány na následující období… Hlavním bodem sobotní schůze byla volba nového výboru. Každý z přítomných měl možnost navrhnout své kandidáty, o kterých pak rozhodoval počet hlasů při sčítání několikačlenné komise. Vše proběhlo hladce a bez emocí, nový výbor byl jmenován a jednohlasně zvolen.
V následné diskuzi zazněly praktické připomínky ke konání čí pořádání akcí včetně okrskového cvičení, které bude v režii domácího SDH či připomínky ke konání celkem tří tanečních zábav. Dožičtí si poslechli i slova chvály od místostarosty obce Jana Spoura za aktivitu a vstřícnost v minulém roce.
Usnesením v úplném závěru byla letošní valná hromada oficiálně ukončena a po chutném občerstvení z nové udírny pokračoval večer volnou zábavou.

Autor článku: Luděk Blovský
Autor fotografií: Luděk Blovský