Obec Mladý Smolivec

Výměna zdroje vytápění spojená se stavební úpravou skladu a kotelny v Mateřské škole ve Starém Smolivci - 2019

Mateřská škola ve Starém Smolivci bude od letošní zimy ekologičtější

Díky dotaci Plzeňského kraje z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí jsme mohli vyměnit nevyhovující kotle na uhlí za kotle nové - na peletky. Ve školce tak můžeme vytápět díky automatickému systému 24 hodin denně. Odpadlo roztápění v brzkých hodinách a už nemusíme několikrát za den chodit přikládat. Topení kontrolujeme jedenkrát týdně, jedenkrát za čtrnáct dnů vysypeme popel. Při rekonstrukci musely být vyvložkovány oba komíny, jeden musel být dostavěn. Byl uzpůsoben i sklad na palivo. VHD Hradiště nám vyrobilo dřevěnou násypku na míru. Kotle mají samostatné okruhy, a tak by v době havárie jednoho kotle nemělo dojít k přerušení vytápění. Samotná oprava vytápění, bez dalších stavebních úprav, přišla na 824 391 Kč a provedla ji pro nás firma ICM Volyně s. r. o. Dotace od Plzeňského kraje činila 500 000 Kč, což byla velká pomoc v této havarijní situaci. Celý systém by měl napomoci i životnímu prostředí v naší obci, neboť se jedná o ekologické topení.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová