Obec Mladý Smolivec

Výroční schůze SDH Dožice

V sobotu 12.1.2013 proběhla v Dožické hospůdce výroční členská schůze místního SDH.

V úvodu starosta sboru, p. Krejčí, přivítal přítomné členy, hosty a zástupce obce. Poté přečetl zprávu o činnosti. V té, kromě jiného, vyzdvihl výborné umístění žen a mužů na okrskovém cvičení v Budislavicích, účast členů na brigádách a další prospěšnou činnost místních hasičů. Následovaly další referáty o hospodaření a plánu akcí na příští rok.
Další bod - živá diskuze ukázala na některé otázky, které členy, popřípadě i hosty schůze v současnosti zajímají. Je to přestavba šaten na Klub Dožice, uzavření místního pohostinství, příprava družstev na okrsková cvičení a mnoho dalších. Na některé otázky odpovídal i zástupce obce, p. Spour. V závěru poděkoval starosta SDH všem přítomným za účast a po přečtení usnesení přišlo na řadu občerstvení. Večer se ve výčepu protáhl k půlnoci, vždyť bylo neustále o čem diskutovat.


Autor fotografií: Blovský V.