Obec Mladý Smolivec

Výroční zpráva o poskytování informací 2015

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje obec Mladý Smolivec výroční zprávu za rok 2015 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

  • § 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 1
    • Business Media CZ, s.r.o. – žádost o informaci o investičních akcích Obce Mladý Smolivec
    Žádost byla vyřízena.
  • § 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • § 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  • § 18, odst. 1, písm. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena
  • § 18, odst. 1, písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:0

Zveřejněno: 26.2.2016