Obec Mladý Smolivec

Výšlap I. BTO na Stráž 19. 3. 2022

I. Budislavický turistický oddíl již podvakrát musel svůj plánovaný výšlap zrušit z důvodů, které zapříčinil velký vítr, v úsecích procházejících lesem bylo nebezpečno. Každopádně potřetí nám již počasí přálo a mohli jsme vyrazit.

Naši turisté byli opět informováni SMS zprávou o čase a místě srazu, který byl naplánován na 13. hodinu do hostince u Křížů. Na sraz dorazilo šestnáct turistů a někteří bohužel dorazili trošku později, ale náš peloton po chvíli doběhli a mohli celou trasu absolvovat s námi. Trasa probíhala z Budislavic kolem hřiště, k Obrázku, ke Křížku, po cyklostezce, ke Smírčímu kříži a na vrchol Vraždy. Z vrcholu tentokrát nebyl téměř žádný výhled, neboť bylo v dálce zamhleno. Zpáteční cestu jsme zvolili trasu kolem pomníku Pimonoviče na silnici a po cestě až k lesu s názvem Babík, a poté po již zaniklé cestě do Budislavic. Při těchto vycházkách je zajímavé pozorovat v místech, která člověk již léta nenavštívil, jak si příroda zase bere zpět místa v minulosti již upravená člověkem. Staré cesty, které se již nepoužívají, jsou zarostlé a nové se tvoří po loukách vedle. Každopádně tentokrát nám přálo počasí a byl to po dlouhé době krásný výlet a musím říci, že nám procházka přišla k duhu.

Závěrem bych chtěl pozvat zájemce na další výšlap, který se uskuteční  9. dubna v Protivíně, kam pojedeme z nádraží Nepomuk vlakem, a výšlap bude měřit 12 km, ale i méně zdatní turisté si přijdou na své, neboť se nechá vzdálenost zkrátit. Případným zájemcům bych doporučil, aby mne kontaktovali na telefonu 724 173 535 z důvodu zajištění jízdenek na vlak, které budeme zakupovat hromadně. A dále bych chtěl předběžně informovat naše seniory o zájezdu, který bude určen pro osoby 60+ a cílem budou Chodské slavnosti, které budou v Domažlicích probíhat ve dnech 12. – 14. srpna. Systém přihlašování na zájezd bude upřesněn v místním rozhlase a potažmo i ve Smoliveckých novinách. Všem turistům děkuji za podporu a přeji mnoho krásných zážitků na výšlapech a výletech s I. BTO.

Autor článku: Honza Spour
Autor fotografií: Zdena Spourová