Obec Mladý Smolivec

Výšlap okolím Budislavic 30. 12. 2022

Mezi každoroční akce, kterými uzavíráme rok je výšlap I. BTO, který je pravidelně předposlední den v roce. Tento výšlap probíhá vždy v okolí Budislavic, abychom se nemuseli nikam přepravovat auty.

Sraz byl ve 13 hodin a ještě deset minut před startem se i zdálo, že budeme v menším počtu, neboť nás před hostincem na sluníčku postávalo pouze pár. Ale na poslední chvíli ještě několik účastníků dorazilo a celkový počet se zastavil na čísle 38 pochodujících. Krátce po třinácté hodině se celý peloton vydal od hostince směrem na Kaejovice, a po chvíli uhnul z hlavní silnice na Kohout, odkud byly nádherné výhledy, neboť bylo, řekl bych až jarní počasí. Pochod pokračoval do chat v Chloumku, zpět na silnici, do hor a lesem až k Brejškojc louce odkud se již šlo do Budislavic do hostince. Maruška měla pro všechny připravenou gulášovou polévku a jako druhý chod si mohli přítomní upéct buřty na ohni před hostincem. Samozřejmě nemohl chybět ani přednovoroční přípitek, kterým turisté ukončili svoji sezónu, a již teď se jistě těší na další. Někteří ještě poseděli, popřáli si krásný nový rok a rozešli se do svých domovů.

V novém roce samozřejmě turisté zahálet nebudou a již teď mají připraveno několik cílů pro své výlety. V roce 2022 připravili pro veřejnost deset akcí, kterých se účastnili nejen stabilní turisté, ale i náhodní návštěvníci těchto akcí. Jménem I. BTO bych chtěl všem čtenářům poděkovat a popřát jim v novém roce mnoho dobrého a hodně zdraví, bez kterého bychom naši aktivitu provozovat nemohli. Rovněž děkuji všem spolupracovníkům, kteří pomáhají s přípravou akcí. Bez ochotných lidí by se žádná akce uskutečnit nemohla. Takže všem krásný rok 2023.

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Zdena Spourová