Obec Mladý Smolivec

Zahradní slavnost v Mateřské škole ve Starém Smolivci 17.6.2020

Na závěr každého školního roku je v naší školce tradicí pasování budoucích prvňáčků

Rozhodli jsme se slavnost uspořádat na zahradě a také jsme požádali pana J. Spoura, aby se pasování dětí ujal. Počasí nám také přálo a tak ve středu 17.6.2020 odpoledne slavnostní pasování budoucích školáčků mohlo začít.
Paní ředitelka S. Šlaisová nejprve přivítala všechny přítomné a potom následovalo společné vystoupení rodičů a dětí. Zazpívali nám písničky, přednášeli básničky o školce a opravdu všichni sklidili zasloužený potlesk. Potom nám děvčata zahrála písničky na flétnu a za celý rok muzicírování dostala diplom. A následoval hlavní bod programu, pasování školáků.
Jeho Veličenstvo pan král J. Spour krátce o každém děvčeti pověděl pár slov a slavnostně je pasoval na prvňáčky. Na cestu do školy dostali budoucí školáčci dárečky ze školky i od paní starostky E. Kubové a také poděkovali všem zaměstnancům školky květinami. K poděkování se připojila i paní starostka s panem místostarostou. Na závěr slavnosti jsme si vzájemně popřáli krásné léto.

Autor článku: Svatava Šlaisová
Autor fotografií: Eva Kubová