Obec Mladý Smolivec

Znak a vlajka obce

Na základě rozhodnutí č.37 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 8.6.2004 byl obci Mladý Smolivec udělen znak a vlajka.

Popis znaku : Kosmo dělený štít.
V horním levém zlatém poli je černá doprava hledící kanci hlava s červeným jazykem a s velkými stříbrnými kly. V dolním pravém červeném poli je zlaté kolo s osmi špicemi.

Význam:
První zpráva o vsi Smolivci je z roku 1414, kdy tam byl osazen pustý grunt. V roce 1426 se uvádí tamní dvůr. Dřívější existence je spjata s rodem Buziců, který na přelomu 12. a 13. století kolonizoval severní část někdejšího Prácheňska mezi Březnicí, Rožmitálem a Spáleným Poříčím. Sídlo, pro které je znak navrhován patřilo nepochybně pod pány téhož rodu zvaného "z Třemšína". Proto také nový znak přejímá od nich do své horní levé poloviny zlaté pole s černou kančí hlavou. Dřevěné kolo s osmi špicemi je převzato z erbu Řesanských z Kadova, kteří vlastnili Smolivec mezi léty 1413 - 1697. Kolo symbolizuje trasu poštovních vozů i starou zemskou stezku, které vedly katastrem obce, ale především pak vyjadřuje zemědělskou tradici obce.

Autorem návrhu znaku je pan Karel Kabátník, rodák z Mladého Smolivce.

Autor článku: OÚ
Autor fotografií: Karel Kabátník