Obec Mladý Smolivec

Správa majetku

Informace o investičních akcích a správě majetku obce Mladý Smolivec.

Zastupitelstvo naší odce v čele se starostkou obce věnuje velkou pozornost údržbě a opravám obecního majetku. Nemalá část rozpočtu je věnována právě na tyto účely. V minulém období se nám podařilo realizovat celou řadu investic a další plánujeme.

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2020

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2020.

Investiční akce, opravy, údržba v roce 2020

Rekapitulace investičních akcí, oprav a údržby majetku obce Mladý Smolivec za rok 2020.