Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 68

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 68.

Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Minimální zveřejnění od 05.6.2009 do 20.6.2009

Výzva

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Minimální zveřejnění od 01.6.2009 do 16.6.2009

Záměr

Zveřejnění záměru OÚ Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Minimální zveřejnění od 01.6.2009 do 15.6.2009

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ.

Minimální zveřejnění od 25.5.2009 do 10.6.2009

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat dne 21. května 2009 od 20.00 hodin v hostinci U Fialů v Radošicích.

Minimální zveřejnění od 14.5.2009 do 21.5.2009

Oznámení

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.

Minimální zveřejnění od 14.5.2009 do 29.5.2009

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška oznámení o uložení písemnosti.

Minimální zveřejnění od 05.5.2009 do 20.5.2009

Záměr

Zveřejnění záměru OÚ Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Minimální zveřejnění od 30.4.2009 do 15.5.2009

Jmenování

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí.

Minimální zveřejnění od 25.4.2009 do 10.5.2009

Závěrečný účet za rok 2008

Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2008.

Minimální zveřejnění od 21.4.2009 do 06.5.2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2008.

Minimální zveřejnění od 21.4.2009 do 06.5.2009

Seznam

Seznam volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční 5. – 6. června 2009

Minimální zveřejnění od 21.4.2009 do 06.5.2009

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška oznámení o uložení písemnosti.

Minimální zveřejnění od 20.4.2009 do 05.5.2009

Nařízení č. 2/2009

Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj

Minimální zveřejnění od 18.4.2009 do 03.5.2009

Vyhláška

Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2009.

Minimální zveřejnění od 17.4.2009 do 02.5.2009

Rozhodnutí

Rozhodnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí.

Minimální zveřejnění od 15.4.2009 do 30.4.2009

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat dne 16. dubna 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Minimální zveřejnění od 09.4.2009 do 16.4.2009

Stanovení

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.

Minimální zveřejnění od 06.4.2009 do 21.4.2009

Nařízení

Nařízení Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj.

Minimální zveřejnění od 30.3.2009 do 15.4.2009

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška oznámení o uložení písemnosti.

Minimální zveřejnění od 30.3.2009 do 15.4.2009

Pozvánka

Pozvánka na školení „Příprava žádosti o dotaci z programu Leader“ opatření 4.11 Rozvoj tradičních řemesel a drobného podnikání

Minimální zveřejnění od 27.3.2009 do 07.4.2009