Obec Mladý Smolivec

Profil Zadavatele strana 3

Veškeré informace týkající se veřejných zakázek obce Mladý Smolivec. Strana číslo 3.

Oficiální profil zadavatele obce Mladý Smolivec dle zákona, zakázky a dokumenty zveřejněné od 1.4.2019 najdete na adrese: https://ezak.tendera.cz/profile_display_886.html
Profil zadavatele obce Mladý Smolivec dle zákona platný do 31.3.2019: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-mlady-smolivec

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“

Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m.

Zveřejněno: 04.10.2017

Oznámení o zahájení zadávacího řízení „Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný“

Předmětem veřejné zakázky je obnova a odbahnění stávající vodní nádrže v obci, jejíž kapacita přelivu je nedostatečná pro provedení protipovodňových průtoků.

Zveřejněno: 31.7.2017

Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 1"

Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 1" mezi obcí Mladý Smolivec a firmou Kobit, spol. s. r. o.

Zveřejněno: 09.6.2017

Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 2"

Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 2"

Zveřejněno: 09.6.2017

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „CAS a DA - Mladý Smolivec“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) a nového dopravního automobilu vč. přívěsu (dále jen DA) pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladý Smolivec, JPO III.

Zveřejněno: 09.1.2017

Smlouva o dílo „Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku „Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“

Zveřejněno: 06.9.2016

Oznámení o zahájení výběrového řízení „Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“

Oznámení o zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava místních komunikací v Budislavicích a Radošicích“

Zveřejněno: 04.7.2016

Výzva na zakázku malého rozsahu leden 2015

Obec Mladý Smolivec vypisuje výzvu na zakázku malého rozsahu: veřejná zakázka na dodávku a nákup nákladního automobilu PICK-UP.

Zveřejněno: 30.1.2015

Výzva na zakázku malého rozsahu - leden 2015

Obec Mladý Smolivec vypisuje výzvu na zakázku malého rozsahu: veřejná zakázka na dodávku a nákup devítimístného automobilu pro přepravu osob.

Zveřejněno: 30.1.2015

Smlouva o dílo "Centrum zdravotních a sociálních služeb Mladý Smolivec"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Centrum zdravotních a sociálních služeb Mladý Smolivec".

Zveřejněno: 20.10.2014

Smlouva o dílo "Požární nádrž Mladý Smolivec"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Požární nádrž Mladý Smolivec".

Zveřejněno: 01.10.2014

Oznámení o zahájení výběrového řízení k zakázce na stavební práce - srpen 2014

Oznámení o zahájení výběrového řízení k zakázce na stavební práce s názvem „Centrum zdravotních a sociálních služeb Mladý Smolivec“ <br /> registrační číslo: 13/019/41200/091/001878.

Zveřejněno: 27.8.2014

Smlouva o dílo "Zateplení klubovna Starý Smolivec"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Zateplení klubovna Starý Smolivec".

Zveřejněno: 01.5.2014

Smlouva o dílo "Zateplení OÚ Mladý Smolivec"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Zateplení OÚ Mladý Smolivec".

Zveřejněno: 01.5.2014

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - prodloužení -březen 2014

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zateplení objektů Obce Mladý Smolivec“

Zveřejněno: 03.4.2014

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - březen 2014

Oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zateplení objektů Obce Mladý Smolivec“.

Zveřejněno: 19.3.2014

Smlouva o dílo

Smlova o dílo "Oprava fasády kostela v Dožicích - 3. etapa"<br /> č. Z 680/13.

Zveřejněno: 17.4.2013

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice <br /> 841/VELH/35/12.

Zveřejněno: 17.4.2013

Výzva - zakázka malého rozsahu

Výzva na zakázka malého rozsahu: Kompletní opravu fasády na kostele sv. Michaela Archanděla v Dožicích - III. část opravy fasády - loď kostela.

Zveřejněno: 22.2.2013

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo "Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice"

Zveřejněno: 10.7.2012

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek "Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice"

Zveřejněno: 10.7.2012