Obec Mladý Smolivec

Profil Zadavatele strana 2

Veškeré informace týkající se veřejných zakázek obce Mladý Smolivec. Strana číslo 2.

Oficiální profil zadavatele obce Mladý Smolivec dle zákona, zakázky a dokumenty zveřejněné od 1.4.2019 najdete na adrese: https://ezak.tendera.cz/profile_display_886.html
Profil zadavatele obce Mladý Smolivec dle zákona platný do 31.3.2019: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-mlady-smolivec

Smlouva o dílo "Oprava požární nádrže ve Starém Smolivci"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku Oprava požární nádrže ve Starém Smolivci

Zveřejněno: 24.10.2019

Výzva na zakázku malého rozsahu "Požární nádrž ve Starém Smolivci"

Výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Požární nádrž ve Starém Smolivci

Zveřejněno: 30.9.2019

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo "Oprava místní komunikace v Dožicích"

Dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo Oprava místní komunikace v Dožicích

Zveřejněno: 25.9.2019

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec"

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o dílo na zakázku Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec

Zveřejněno: 27.8.2019

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo "Oprava místní komunikace v Dožicích"

Dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o dílo na zakázku Oprava místní komunikace v Dožicích

Zveřejněno: 23.6.2019

Smlouva o dílo "Rekonstrukce VO v Mladém Smolivci 2019"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku Rekonstrukce VO v Mladém Smolivci 2019

Zveřejněno: 13.5.2019

Smlouva o dílo "Rekonstrukce VO v Dožicích 2019"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Rekonstrukce VO v Dožicích 2019"

Zveřejněno: 20.3.2019

Smlouva o dílo "Oprava místní komunikace v Dožicích"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Oprava místní komunikace v Dožicích"

Zveřejněno: 13.11.2018

Smlouva o dílo "Tenisový kurt Starý Smolivec - III"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Tenisový kurt Starý Smolivec - III"

Zveřejněno: 09.10.2018

Kupní smlouva č. 72/2018

Kupní smlouva na kolový traktor New Holland TD 5.95 a Trac Lift TL 240 SL

Zveřejněno: 21.9.2018

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec - II

Rozhodnutí o zrušení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec- II

Zveřejněno: 19.7.2018

Oznámení o zahájení zadávacího řízení Tenisový kurt Starý Smolivec - II

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Smolivec - II

Zveřejněno: 26.6.2018

Smlouva o dílo "Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec"

Zveřejněno: 23.6.2018

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec

Rozhodnutí o zrušení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec

Zveřejněno: 21.6.2018

Oznámení o zahájení zadávacího řízení Tenisový kurt Starý Smolivec

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Smolivec

Zveřejněno: 29.5.2018

Smlouva o dílo "Oprava požární nádrže Dožice"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Oprava požární nádrže Dožice"

Zveřejněno: 14.5.2018

Smlouva o dílo "Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec"

Zveřejněno: 02.1.2018

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“ - 2. prodloužení lhůty pro podání nabídek

Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m. <br /> V důsledku vydání Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 se prodlužuje lhůta pro podání nabídek

Zveřejněno: 18.10.2017

Smlouva o dílo "Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný"

Zveřejněno: 18.10.2017

Kupní smlouva o převodu nemovitostí

Kupní smlouva o převodu nemovitostí mezi Západočeským konzumním družstvem Plzeň a obcí Mladý Smolivec

Zveřejněno: 11.10.2017

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“ - prodloužení lhůty pro podání nabídek

Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m. <br /> V důsledku vydání Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se prodlužuje lhůta pro podání nabídek.

Zveřejněno: 09.10.2017