Obec Mladý Smolivec

Profil Zadavatele strana 2

Veškeré informace týkající se veřejných zakázek obce Mladý Smolivec. Strana číslo 2.

Oficiální profil zadavatele obce Mladý Smolivec dle zákona, zakázky a dokumenty zveřejněné od 1.4.2019 najdete na adrese: https://ezak.tendera.cz/profile_display_886.html
Profil zadavatele obce Mladý Smolivec dle zákona platný do 31.3.2019: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-mlady-smolivec

Smlouva o dílo "Rekonstrukce VO v Mladém Smolivci 2019"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku Rekonstrukce VO v Mladém Smolivci 2019

Zveřejněno: 13.5.2019

Smlouva o dílo "Rekonstrukce VO v Dožicích 2019"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Rekonstrukce VO v Dožicích 2019"

Zveřejněno: 20.3.2019

Smlouva o dílo "Oprava místní komunikace v Dožicích"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Oprava místní komunikace v Dožicích"

Zveřejněno: 13.11.2018

Smlouva o dílo "Tenisový kurt Starý Smolivec - III"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Tenisový kurt Starý Smolivec - III"

Zveřejněno: 09.10.2018

Kupní smlouva č. 72/2018

Kupní smlouva na kolový traktor New Holland TD 5.95 a Trac Lift TL 240 SL

Zveřejněno: 21.9.2018

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec - II

Rozhodnutí o zrušení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec- II

Zveřejněno: 19.7.2018

Oznámení o zahájení zadávacího řízení Tenisový kurt Starý Smolivec - II

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Smolivec - II

Zveřejněno: 26.6.2018

Smlouva o dílo "Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Oprava střechy čp. 1 Starý Smolivec"

Zveřejněno: 23.6.2018

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec

Rozhodnutí o zrušení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Starý Smolivec

Zveřejněno: 21.6.2018

Oznámení o zahájení zadávacího řízení Tenisový kurt Starý Smolivec

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Tenisový kurt Starý Smolivec

Zveřejněno: 29.5.2018

Smlouva o dílo "Oprava požární nádrže Dožice"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Oprava požární nádrže Dožice"

Zveřejněno: 14.5.2018

Smlouva o dílo "Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec"

Zveřejněno: 02.1.2018

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“ - 2. prodloužení lhůty pro podání nabídek

Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m. <br /> V důsledku vydání Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 se prodlužuje lhůta pro podání nabídek

Zveřejněno: 18.10.2017

Smlouva o dílo "Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný"

Uzavřená smlouva o dílo na zakázku "Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný"

Zveřejněno: 18.10.2017

Kupní smlouva o převodu nemovitostí

Kupní smlouva o převodu nemovitostí mezi Západočeským konzumním družstvem Plzeň a obcí Mladý Smolivec

Zveřejněno: 11.10.2017

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“ - prodloužení lhůty pro podání nabídek

Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m. <br /> V důsledku vydání Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se prodlužuje lhůta pro podání nabídek.

Zveřejněno: 09.10.2017

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Zásobování pitnou vodou Starý Smolivec“

Předmětem veřejné zakázky je propojení vrtů V1 a V2 s úpravnou vody a následně vodojemem v celkové délce 720 m.

Zveřejněno: 04.10.2017

Oznámení o zahájení zadávacího řízení „Starý Smolivec, obnova rybníka Strhaný“

Předmětem veřejné zakázky je obnova a odbahnění stávající vodní nádrže v obci, jejíž kapacita přelivu je nedostatečná pro provedení protipovodňových průtoků.

Zveřejněno: 31.7.2017

Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 1"

Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 1" mezi obcí Mladý Smolivec a firmou Kobit, spol. s. r. o.

Zveřejněno: 09.6.2017

Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 2"

Kupní smlouva na akci: "CAS a DA - Mladý Smolivec - část 2"

Zveřejněno: 09.6.2017

Oznámení o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „CAS a DA - Mladý Smolivec“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) a nového dopravního automobilu vč. přívěsu (dále jen DA) pro potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladý Smolivec, JPO III.

Zveřejněno: 09.1.2017