Obec Mladý Smolivec

Profil Zadavatele strana 4

Veškeré informace týkající se veřejných zakázek obce Mladý Smolivec. Strana číslo 4.

Oficiální profil zadavatele obce Mladý Smolivec dle zákona, zakázky a dokumenty zveřejněné od 1.4.2019 najdete na adrese: https://ezak.tendera.cz/profile_display_886.html
Profil zadavatele obce Mladý Smolivec dle zákona platný do 31.3.2019: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-mlady-smolivec

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky "Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice"

Zveřejněno: 10.7.2012

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo mezi obcí Mladý Smolivec a firmou STAFIS - KT s.r.o. na dílo "Rekonstrukce klubovny v Dožicích".

Zveřejněno: 28.6.2012

Výzva

Výzva k podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Cyklostezka "Formanská stezka" Starý Smolivec - Dožice.

Zveřejněno: 29.3.2012

Výzva

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "KLUB DOŽICE".

Zveřejněno: 27.3.2012