Obec Mladý Smolivec

Rozpočty strana 2

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec a Závěrečné účty Obce Mladý Smolivec. Strana číslo 2.

Rozpočtové opatření č. 10/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 10/2021

Zveřejněno: 26.11.2021

Rozpočtové opatření č. 09/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 09/2021

Zveřejněno: 27.10.2021

Rozpočtové opatření č. 08/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 08/2021

Zveřejněno: 06.10.2021

Rozpočtové opatření č. 07/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 07/2021

Zveřejněno: 31.8.2021

Rozpočtové opatření č. 06/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 06/2021

Zveřejněno: 30.7.2021

Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2020

Závěrečný účet 2020, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2020, Rozvaha 2020, Výkaz zisku a ztráty 2020, Příloha 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020, Údaje o poskytnutých garancích 2020, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2020

Zveřejněno: 18.6.2021

Rozpočtové opatření č. 05/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 05/2021

Zveřejněno: 18.6.2021

Rozpočtové opatření č. 04/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 04/2021

Zveřejněno: 24.5.2021

Rozpočtové opatření č. 03/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 03/2021

Zveřejněno: 19.4.2021

Rozpočtové opatření č. 02/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 02/2021

Zveřejněno: 23.2.2021

Rozpočtové opatření č. 01/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 01/2021

Zveřejněno: 25.1.2021

Schválený rozpočet na rok 2021

Schválený rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2021

Zveřejněno: 15.12.2020

Rozpočtové opatření č. 10/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 10/2020

Zveřejněno: 15.12.2020

Rozpočtové opatření č. 09/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 09/2020

Zveřejněno: 06.11.2020

Rozpočtové opatření č. 08/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 08/2020

Zveřejněno: 23.9.2020

Rozpočtové opatření č. 07/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 07/2020

Zveřejněno: 25.8.2020

Rozpočtové opatření č. 06/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 06/2020

Zveřejněno: 20.7.2020

Rozpočtové opatření č. 05/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 05/2020

Zveřejněno: 26.6.2020

Rozpočtové opatření č. 04/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 04/2020

Zveřejněno: 25.5.2020

Závěrečný účet za rok 2019

Závěrečný účet 2019, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2019, Rozvaha 2019, Výkaz zisku a ztráty 2019, Příloha 2019 a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2019, Údaje o poskytnutých garancích 2019, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2019

Zveřejněno: 25.5.2020

Rozpočtové opatření č. 03/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 03/2020

Zveřejněno: 22.4.2020