Obec Mladý Smolivec

Rozpočty strana 4

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec a Závěrečné účty Obce Mladý Smolivec. Strana číslo 4.

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 5/2019

Zveřejněno: 26.7.2019

Závěrečný účet za rok 2018

Závěrečný účet 2018, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2018, Rozvaha 2018, Výkaz zisku a ztráty 2018, Příloha 2018 a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2018, Údaje o poskytnutých garancích 2018, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2018

Zveřejněno: 24.6.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 4/2019

Zveřejněno: 24.6.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 3/2019

Zveřejněno: 21.5.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 2/2019

Zveřejněno: 23.4.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 1/2019

Zveřejněno: 18.3.2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mladý Smolivec na období 2019 - 2023

Zveřejněno: 18.3.2019

Rozpočtové opatření č. 13/2018

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 13/2018

Zveřejněno: 02.1.2019

Rozpočtové opatření č. 14/2018

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 14/2018

Zveřejněno: 02.1.2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2019

Zveřejněno: 21.12.2018

Rozpočtové opatření č. 12/2018

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 12/2018

Zveřejněno: 19.12.2018

Rozpočtové opatření č. 11 / 2018

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 11 / 2018

Zveřejněno: 14.11.2018

Rozpočtové opatření č. 10 / 2018

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 10 / 2018

Zveřejněno: 29.10.2018

Rozpočtové opatření č. 9 / 2018

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 9 / 2018

Zveřejněno: 02.10.2018

Rozpočtové opatření č. 8 / 2018

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 8 / 2018

Zveřejněno: 22.8.2018

Rozpočtové opatření č. 7 / 2018

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 7 / 2018

Zveřejněno: 25.7.2018

Rozpočtové opatření č. 6 / 2018

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 6 / 2018

Zveřejněno: 09.7.2018

Rozpočtové opatření č. 5 / 2018

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 5 / 2018

Zveřejněno: 28.5.2018

Závěrečný účet 2017

Závěrečný účet 2017, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2017, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2017, Rozvaha 2017, Výkaz zisku a ztráty 2017, Příloha 2017 a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2017

Zveřejněno: 25.5.2018

Rozpočtové opatření č. 4 / 2018

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 4 / 2018

Zveřejněno: 25.4.2018

Rozpočtové opatření č. 3 / 2018

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 3 / 2018

Zveřejněno: 04.4.2018