Obec Mladý Smolivec

Rozpočty strana 6

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec a Závěrečné účty Obce Mladý Smolivec. Strana číslo 6.

Rozpočet obce na rok 2011

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2011.

Zveřejněno: 01.12.2010

Rozpočet obce na rok 2010

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2010.

Zveřejněno: 03.12.2009

Rrozpočet obce na rok 2009

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2009.

Zveřejněno: 27.11.2008

Rrozpočet obce na rok 2008

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2009.

Zveřejněno: 13.12.2007

Rozpočet obce na rok 2007

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2007.

Zveřejněno: 15.3.2007

Rrozpočet obce na rok 2006

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2006.

Zveřejněno: 15.12.2005

Rrozpočet obce na rok 2005

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2005.

Zveřejněno: 15.12.2004

Rrozpočet obce na rok 2004

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2004.

Zveřejněno: 15.12.2003

Rrozpočet obce na rok 2003

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2003.

Zveřejněno: 15.12.2002

Rrozpočet obce na rok 2002

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2002.

Zveřejněno: 15.12.2001

Rrozpočet obce na rok 2001

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2001.

Zveřejněno: 15.12.2000

Rrozpočet obce na rok 2000

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2000.

Zveřejněno: 15.12.1999

Rrozpočet obce na rok 1999

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 1999.

Zveřejněno: 15.12.1998

Rrozpočet obce na rok 1998

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 1998.

Zveřejněno: 15.12.1997