Obec Mladý Smolivec

Rozpočty strana 3

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec a Závěrečné účty Obce Mladý Smolivec. Strana číslo 3.

Rozpočtové opatření č. 02/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 02/2021

Zveřejněno: 23.2.2021

Rozpočtové opatření č. 01/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 01/2021

Zveřejněno: 25.1.2021

Schválený rozpočet na rok 2021

Schválený rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2021

Zveřejněno: 15.12.2020

Rozpočtové opatření č. 10/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 10/2020

Zveřejněno: 15.12.2020

Rozpočtové opatření č. 09/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 09/2020

Zveřejněno: 06.11.2020

Rozpočtové opatření č. 08/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 08/2020

Zveřejněno: 23.9.2020

Rozpočtové opatření č. 07/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 07/2020

Zveřejněno: 25.8.2020

Rozpočtové opatření č. 06/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 06/2020

Zveřejněno: 20.7.2020

Rozpočtové opatření č. 05/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 05/2020

Zveřejněno: 26.6.2020

Rozpočtové opatření č. 04/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 04/2020

Zveřejněno: 25.5.2020

Závěrečný účet za rok 2019

Závěrečný účet 2019, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2019, Rozvaha 2019, Výkaz zisku a ztráty 2019, Příloha 2019 a Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2019, Údaje o poskytnutých garancích 2019, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2019

Zveřejněno: 25.5.2020

Rozpočtové opatření č. 03/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 03/2020

Zveřejněno: 22.4.2020

Rozpočtové opatření č. 02/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 02/2020

Zveřejněno: 25.2.2020

Rozpočtové opatření č. 01/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 01/2020

Zveřejněno: 17.1.2020

Rozpočtové opatření č. 11/2019

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 11/2019

Zveřejněno: 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 10/2019

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 10/2019

Zveřejněno: 16.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2020

Schválený rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2020

Zveřejněno: 16.12.2019

Rozpočtové opatření č. 9/2019

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 9/2019

Zveřejněno: 27.11.2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 8/2019

Zveřejněno: 22.10.2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 7/2019

Zveřejněno: 26.9.2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 6/2019

Zveřejněno: 26.8.2019