Obec Mladý Smolivec

Rozpočty strana 5

Schválené rozpočty, rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření Obce Mladý Smolivec a Závěrečné účty Obce Mladý Smolivec. Strana číslo 5.

Rozpočtové opatření č.1/2017

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č.1/2017

Zveřejněno: 14.3.2017

Rozpočtový výhled 2016 - 2020

Rozpočtový výhled Obce Mladý Smolivec na období 2016 - 2020

Zveřejněno: 01.3.2017

Rozpočet obce na rok 2017

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2017.

Zveřejněno: 16.12.2016

Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2016.

Zveřejněno: 15.12.2015

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2015.

Zveřejněno: 18.12.2014

Rozpočet obce na rok 2014

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2014.

Zveřejněno: 20.12.2013

Rozpočet obce na rok 2013

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2013.

Zveřejněno: 21.12.2012

Rozpočet obce na rok 2012

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2012.

Zveřejněno: 30.11.2011

Rozpočtový výhled 2011-2015

Rozpočtový výhled Obce Mladý Smolivec na období 2011 - 2015

Zveřejněno: 26.5.2011

Rozpočet obce na rok 2011

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2011.

Zveřejněno: 01.12.2010

Rozpočet obce na rok 2010

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2010.

Zveřejněno: 03.12.2009

Rrozpočet obce na rok 2009

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2009.

Zveřejněno: 27.11.2008

Rrozpočet obce na rok 2008

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2009.

Zveřejněno: 13.12.2007

Rozpočet obce na rok 2007

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2007.

Zveřejněno: 15.3.2007

Rrozpočet obce na rok 2006

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2006.

Zveřejněno: 15.12.2005

Rrozpočet obce na rok 2005

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2005.

Zveřejněno: 15.12.2004

Rrozpočet obce na rok 2004

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2004.

Zveřejněno: 15.12.2003

Rrozpočet obce na rok 2003

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2003.

Zveřejněno: 15.12.2002

Rrozpočet obce na rok 2002

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2002.

Zveřejněno: 15.12.2001

Rrozpočet obce na rok 2001

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2001.

Zveřejněno: 15.12.2000

Rrozpočet obce na rok 2000

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2000.

Zveřejněno: 15.12.1999